Nyheter

 • NCCs podd om Den inkluderande staden

  9 maj, 2016

  Den inkluderande staden
  Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges enda podcast om hållbar stadsutveckling. Varje månad träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare i Dome of Visions vid KTH i Stockholm för att dyka ner i ett tema inom hållbar stadsutveckling. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC. I avsnittet om Den inkluderande staden medverkar Per.

 • Matting inleder samarbete med Per Schlingmann AB

  5 april, 2016

  mattingMatting har i 45 år utvecklat funktionella och ergonomiska arbetsplatser för företag över hela Norden. Nu lanserar företaget ett koncept riktat till landets skolor, StandUp Skola, höj- och sänkbara elevbord med tillhörande mattor och skärmar. Som strategisk partner i detta har Per Schlingmann AB anlitats.

  – Så fort jag hörde talas om detta kände jag att det är något jag vill arbeta med. På de allra flesta arbetsplatser är det idag självklart att medarbetarna har höj- och sänkbara bord. Det borde vara lika självklart i landets klassrum, säger Per Schlingmann.

  Ett första steg i lanseringen blir tävlingen ”Sveriges piggaste klassrum” där skolklasser kan tävla om att vinna höj- och sänkbara elevbord. www.piggasteklasssrum.se

  – Vi är djupt övertygade om att höj- och sänkbara bord i klassrummen leder till bättre arbetsro och studieresultat. Det senaste året har vi testat borden i ett antal skolor med mycket positivt resultat. Nu tar vi ett större grepp kring Sveriges viktigaste rum, klassrummet, säger Henrik Botha, affärsområdeschef på Matting.

   

  Om Matting
  Matting AB grundades 1970 och är en av Sveriges största leverantörer och tillverkare av produkter för den ergonomiska arbetsplatsen samt mattor för alla miljöer. Funktion, ergonomi och arbetsmiljö är våra ledord. 

  Om StandUp Skola
  StandUp Skola är ett särskilt koncept som består av ett höj- och sänkbart elevbord med en tillhörande mjuk och skön matta att stå på. Eleven får en flexibel arbetsplats, bordet är lätt att höja och sänka och mattan är perfekt anpassad. Med StandUp Skola får barnen möjlighet att variera sig och får därmed en mer aktiv läromiljö.

   

  Instagram: @standupbymatting

  piggasteklassrum.se

  #piggasteklassrum

   

  För frågor kontakta:

  Elin Edelström
  070-2724615
  elin@schlingmann.se

  Henrik Botha
  Mobil: 070-648 17 96
  henrik.botha@matting.se 

 • Viveca Sten i SvD Näringsliv om Crime Novel Management

  29 oktober, 2015
  © 2010 Photographer Anna-Lena Ahlström Stockholm Sweden+46-709-797817

  © Anna-Lena Ahlström

  Viveca Sten har gått från att vara chefsjurist och ledamot av koncernledningen för Postnord till att bli en av Sveriges bäst säljande författare med nästan 3 miljoner sålda böcker. I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa en artikel med henne om hennes koncept ”Crime Novel Management”.

  – Jag kan se vad som gör mitt författarskap framgångsrikt och som jag kan använda i en ledarroll. Med ena foten i författarskapet och den andra kvar i näringslivet, tror jag att korsbefruktningen av båda världarna kan inspirera till mer orädda och framgångsrika ledare, säger Viveca Sten till SvD Näringsliv.

  Du kan boka Viveca genom oss, klicka här.

 • Krönika i DI: Dags att vi börjar välja borgmästare

  25 februari, 2015

  Dags att vi börjar välja borgmästare

  Världen befinner sig i en tyst revolution där städerna växer och vinner ekonomisk och politisk makt. Trots att Sverige är det EU-land som har urbaniseras snabbast är politiken fokuserad på det nationella perspektivet. Här är mediernas fokus och här finns den formella makten. De personer som leder våra städer är okända för många och de lokala reformerna är för få.

  Läs hela texten här.

 • Krönika – Semmelwrapen är ett fenomen

  7 februari, 2015

  Läs Pers text om vad vi kan lära av fenomenet semmelwrapen!

  PS. Du vet väl att alla Pers krönikor finns samlade under fliken som heter just Krönikor?

 • Nytt samarbete med
  författaren Viveca Sten

  4 december, 2014

  Viveca Sten

  Sofia Kacim

  Per Schlingmann AB har glädjen att presentera ett nytt samarbete med succéförfattaren Viveca Sten. Tillsammans har vi utvecklat en serie föreläsningar som Viveca erbjuder riktade till organisationer och näringsliv. Initiativet bygger på ett nytt koncept för att utveckla föreläsningar som tagits fram av Per Schlingmann AB.

  – Min uppfattning är att alla kan lära av alla, säger Per Schlingmann. Inte minst har näringslivet mycket att lära av världen utanför. Därför är det så roligt med samarbetet med Viveca, jag är nämligen övertygad om att det finns tydliga kopplingar mellan ledarskap och författarskap. Det har varit ett mycket fruktbart samarbete där vi systematiskt arbetat med struktur och retorikstöd, scenframträdande och målgruppsanalys.

  – Eftersom vi erbjuder kompetens inom både formgivning och retorik har vi möjlighet att ge stöd i hela processen, fortsätter Per Schlingmann. Vi tar ett helhetsgrepp som ger föreläsaren möjlighet att bredda sitt erbjudande och nå nya målgrupper.

  – För mig har det varit mycket värdefullt att samarbeta med personerna på Per Schlingmann AB för att utveckla dessa föreläsningar. Här har jag kunnat omvandla mina erfarenheter till kunskaper som jag tror är viktiga för både ledare och medarbetare, säger Vi­­veca Sten.

  Viveca gick från att vara chefsjurist och ledamot av koncernledningen för Postnord till att bli en av Sveriges bäst säljande författare med nästan 3 miljoner sålda böcker. Tillsammans med tv-serien Morden i Sandhamn som baseras på hennes böcker har detta gett henne en publik på 30 miljoner personer världen över. Detta gör att Viveca har en unik bakgrund och vet vad som krävs för att lyckas både som ledare och författare. Hennes föreläsningar tar avstamp i dessa erfarenheter, från både näringsliv och författarskap, och har titlarna:

  • Expedition: Bestseller – en inspirationsföreläsning
  • Crime Novel Management – vad ledarskapet kan lära av författarskapet
  • Corporate Storytelling

  I dag presenterar vi också att vår kollega Sofia Kacim debuterar som föreläsare. Med titeln ”Jakten på ­­talangerna – så attraherar ni den unga generationen” berättar hon om hur man som arbetsgivare lockar, hittar och behåller de unga talangerna.

  Mer om föreläsningarna kan ni läsa här.

  För frågor, kontakta Elin Edelström: elin@schlingmann.se

 • Krönika i DI – Livet på landet kräver kreativitet

  5 november, 2014

  Den senaste tiden har jag pratat mycket om staden och hur den har blivit en så naturlig miljö för människan. Paradoxalt nog har den första frågan ofta handlat om vad som händer med landsbygden. Stadens dragningskraft väcker tankar kring det som lämnas. Innebär urbaniseringen att landsbygden är på väg att dö ut?

   

  Att vi går från en värld där en majoritet av oss har bott på landsbygden mot en värld där de flesta av oss bor i staden råder det ingen tvekan om. Hur platser utanför städerna ska kunna locka människor – inte minst högutbildade – är en av de mer komplexa och utmanande samhällsfrågor vi har just nu. Men detta behöver inte betyda att varje plats utanför städerna är dömd till undergång. Jag är övertygad om att det går att utveckla platser också utanför städerna, men det kommer att kräva stora doser kreativitet och nytänkande. Det lokala ledarskapet kräver mod.

   

  De platser vi klumpar ihop och kallar landsbygd består förstås av olika unika ställen och de måste göra sig attraktiva på olika sätt. Någon universallösning går nog därför inte att hitta, men några utgångspunkter tror jag ändå finns.

   

  Först och främst måste vi inse att förutsättningarna aldrig kommer att vara lika för stad och landsbygd. När det gäller ekonomisk utveckling, sysselsättning, tillgång till välfärd så kommer städerna alltid att dominera. Låt oss i stället fundera på hur man kan hitta egna lösningar för att skapa goda livsvillkor.

   

  Sedan tror jag att vi behöver jobba ännu mer på att utveckla nya former och större acceptans för hur man kan bo och arbeta på olika ställen. Då kan vi utveckla mer samverkan mellan stad och landsbygd. Digitaliseringen skapar möjligheter att utveckla verksamheter med hela världen som marknadsplats, men det svåra är kanske inte att hitta köpare utan att hitta rätt arbetskraft. När Sandvik valde att flytta sitt huvudkontor till Stockholm var just ökade möjligheter till rekrytering ett av argumenten.

   

  Nästa viktiga insikt är att städer inte är något orubbligt. De är urbana organismer som växer i takt med bebyggelse, digitalisering och infrastruktur. När vi nu ser den ekonomiska utvecklingen koncentreras till städerna innebär det en möjlighet för närliggande områden att ansluta sig och bygga sin egen utveckling i relation till de ekonomiska maktcentra som de växande storstadsregionerna utgör.

   

  Till sist tror jag att en viktig uppgift kan vara att fundera på vad som inte kan urbaniseras, och utveckla detta. Man brukar tala om den värdefulla tysta kunskapen: det där som inte går att läsa sig till, det som varken går att digitalisera eller kopiera. Testa att applicera den tanken på landsbygden – vad går inte att urbanisera? Vad är landsbygdens ”tysta kunskap”, det där som staden aldrig kan erbjuda?

   

  Någonstans i de här punkterna kanske vi hittar det som blir framtiden för platser på landsbygden – att på olika sätt dra nytta av urbaniseringen, att hitta myntets goda andra sida. Kanske kan staden på sikt komma att bli landsbygdens bästa vän.

  /Per Schlingmann

 • Städerna och kvinnorna.
  De stora vinnarna.

  15 oktober, 2014
  Pers senaste krönika i Dagens Industri
  Sannolikt måste vi gå tillbaka till industrialiseringen för att hitta en period av lika stor omdaning som den vi nu upplever. Då var det fattigdom och ny teknik som drev på, nu är det GUD. Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Förutsättningarna för politik, företagande och värdeskapande förändras och frågorna är långt fler än svaren.
  En av frågorna ställdes av Handelskammarens vd Maria Rankka och hennes fråga har gnagt i mig. Varför pratade vi aldrig om denna tysta revolution när jag var i politiken? Jag lämnade politiken för 1,5 år sedan. Har jag verkligen förändrat min världsbild på detta dramatiska sätt?
  Svaret är både ja och nej. Nej i den meningen att jag självklart alltid betraktat dessa förändringar som avgörande. Samtidigt- och mer viktigt – ett rungande ja! När jag lämnade politiken blev det uppenbart för mig att det finns ett drag av självcentrering i politiken. Politiken överskattar sin makt och underskattar inte minst kraften i teknologisk utveckling.
  Arbetsmarknaden är det tydligaste exemplet. Politiken ger sken av att man via politiska beslut kan uppnå full sysselsättning. När Stefan Löfven låter meddela att alla unga ska få ett jobb framstår han som en påhittad figur med magiska verktyg. Lite som Byggare Bob.
  Istället borde politiken rikta sina insatser på hur samhället kan hantera den brutala omställning vi står inför. Minst två faktorer avgör. Det första är den andra våg av robotisering och automatisering vi har att vänta. De närmaste åren kommer mängder av jobb – även för högutbildade – att ersättas av robotar. Det andra är att kraven på kunskap förändras. Det räcker inte längre med traditionell kunskap. En vidareutbildning – inte ens på Handelshögskolan i Stockholm – är en garanti för ett gott liv.
  Kraven på arbetsmarknaden förändras dramatiskt. Men politiken pratar fortfarande om arbetsmarknaden som om inget hade hänt. När institutioner rasar eller stöps om gäller det naturligtvis även politiken.
  Analysen får omfattande konsekvenser för politiken redan i dag. Att maximalt minska trösklarna in på arbetsmarknaden blir viktigare än någonsin. Den privata tjänstesektorn blir en nyckel till ett förstajobb. Av ännu större betydelse blir vår egen uppfinningsrikedom. På längre sikt finns det bara ett sätt för Sverige att behålla en hög sysselsättning välfärd för alla: vår förmåga och lust att skapa det nya.
  När maskiner slår ut gamla jobb kan innovation skapa nya. Ett gott klimatet för entreprenörer och nyskapande är därför en garant för ett starkt Sverige. Det handlar så klart om villkoren för företagande, men också om att trygghet gör att människor tar risker.
  Slutsatsen blir att en bred samhällsdebatt där olika perspektiv får komma till tals är viktigare än någonsin.
  Vi kan inte överlåta ansvaret för denna till politiken.
 • Per medverkar
  i Resumés podcast

  10 oktober, 2014

  I dag släpps ett avsnitt av Resumés podcast där Per är gäst. Tillsammans med Andreas Rågsjö Thorell och Digge Zetterberg Odh pratar han om slumpen, Moderaterna och om vem som egentligen uppfann Iprenmannen. Lyssna här:

  http://www.resume.se/podcast/2014/10/10/schlingmann-sa-ska-m-vinna-valet-2018/

 • Krönika i DI – Partierna har tappat kontrollen

  28 september, 2014
 • Feminiserade storstäder dominerar snart världen

  22 september, 2014

  Tyst revolution. En ny världsordning växer fram, där kvinnor i städer går främst. Kvinnor dominerar nu högre utbildning. I amerikanska och brittiska storstäder tjänar unga kvinnor redan mer än unga män. Att följa med i denna utveckling är en avgörande politisk fråga, skriver Kjell A Nordström och Per Schlingmann.

  Läs hela artikeln på DN Debatt

   

 • Vi måste prata om robotarna

  12 september, 2014

  Krönika i Dagens Industri.

  Det är mindre än en vecka kvar av valrörelsen och robotarna lyser med sin frånvaro i debatten. Det låter kanske som ett märkligt påstående, men borde inte vara det. Politiska val handlar ju om att vi väljare utifrån de förutsättningar som finns fattar beslut om vilken politik vi tror bäst möter framtidens utmaningar. Och det är här robotarna kommer in i bilden.

   

  En av valets viktigaste frågor är hur jobben kan bli fler. Utgångspunkten i debatten blir tyvärr ofta att man tar de jobb som finns för givna och att det ”bara” handlar om att bygga på med nya jobb. I själva verket pågår hela tiden en omvandling av arbetsmarknaden där människor byter jobb. Företag lägger ned, jobb försvinner samtidigt som nya kommer till. Landets jobbskapare arbetar hela tiden och antalet nya jobb är egentligen fler än vad nettostatistiken ger sken av. Sysselsättningen har ökat de senaste åren och det motsvarar långt fler nya jobb än vad själva nettoökningen uttrycker. Och det är nu robotarna blir viktiga. För att öka det totala antalet sysselsatta i framtiden kommer vi att behöva företag som genererar väsentligt många fler arbetstillfällen. Utmaningen är större än vad debatten återspeglar. Och dessutom kommer vi att behöva jobb av en karaktär som vi idag bara kan fantisera om.

   

  Det vi ser hända är att robotar (låt oss förenklat kalla det så) i allt högre grad ersätter arbetsuppgifter som vi människor utför. Vi har vant oss att detta sker i industrin. Nu kommer nästa fas och denna slår mycket bredare mot hela arbetsmarknaden. Ta exempelvis hur arbetsmarknaden för lastbils- och taxichaufförer påverkas när förarlösa bilar slår igenom. Inom överskådlig tid väntas maskiner ta över moment av yrkesroller vi aldrig kunnat föreställa oss var möjliga som läkare, advokater och revisorer. Dessa kommer exempelvis att kunna diagnostisera sjukdomar, dela ut medicin och hantera avtal och revidera din bokföring. Det sägs att den mest utvecklade ”läkarroboten” nu motsvarar en student som studerat tre år på läkarlinje. Det görs bedömningar att upp emot vartannat arbete som idag utförs av människor kommer att försvinna framöver.

   

  Till detta kan man ha olika förhållningssätt. Man kan se utvecklingen som ett hot, skylla på någon annan och hoppas att det löser sig. Eller så kan man i detta se en utmaning och möta den proaktivt. Det finns en magisk faktor som gör att vi har all anledning att vara hoppfulla och det är människans fantastiska uppfinningsrikedom. Personligen är jag övertygad om att vi människor genom vår innovationsförmåga hittar sätt att utveckla vår livskvalitet och skapa jobb åt många. Av förändringar följer dessutom nya möjligheter.

  Förarlösa bilar öppnar exempelvis för innovation kring hur dessa kan utvecklas, utformas och fungera. Detta innebär stora möjligheter för exempelvis Volvo som arbetar aktivt med utvecklingen. Teknologi ersätter jobb samtidigt som vi människor hittar på nya. Detta är i grunden positivt och vad vi kan kalla utveckling.

   

  Det är viktigt att inte använda den teknologiska utvecklingen för att skrämma människor med de hot som ligger framför oss. Vad vi borde göra mer är att tala om teknologins möjligheter, konsekvenser och om de utmaningar som följer. På samma sätt som statsministern förtjänstfullt var öppen kring asylutmaningen de kommande åren borde vi vara tydliga med den enorma utmaning svensk ekonomi och arbetsmarknad står inför.

   

  När verklighetsbilden förändras och utmaningarna skärps förändras också den politiska utmaningen. Frågan blir då vilken typ av politik som skapar bäst förutsättningar, drivkrafter och uppmuntrar människor till skapande och innovation. Den frågan borde vara mer i centrum, snarare än traditionell arbetsmarknadspolitik. Robotar kan tyckas kalla, hårda och könlösa, men just nu skulle de skänka framtidsperspektiv i den politiska debatten.

 • Partierna har tappat kontrollen

  12 september, 2014

  Krönika i Dagens Industri

  Alla väljare håller säkert inte med, men nu måste nog valrörelsen sägas ha inletts. Statsministern sommartalade i lördags, affischerna har kommit upp, mediernas valbevakning har intensifierats och nu väntar vi på Alliansens valmanifest och det reformutrymme som där definieras.

   

  Som delaktig i de senaste valrörelserna är det lätt att konstatera att ingen valrörelse är den andra lik. Detta är i grunden bra och självklart eftersom varje val återspeglar det samhälle och de utmaningar vi står inför just då. Val handlar om framtiden, de samhällsutmaningar som finns och vilka lösningar partier och regeringsalternativ presenterar och dessa varierar naturligt över tiden. Samtidigt finns det utvecklingstendenser som påverkar hur valrörelserna bedrivs och jag skulle säga att de viktigaste faktorerna som leder till förändring är utvecklingen av medielandskapet och partiernas professionalisering. Valrörelserna är idag så annorlunda att SVT:s Mats Knutson när han på Twitter skulle påa för SVT:s partiledarutfrågningar kallar programformatet för ”originalet”.

   

  Antalet medier och format har exploderat och den stenhårda konkurrensen har gjort att medierna utvecklar sin särart och jagar sina egna exklusiva nyheter. Flockbeteendet minskar och partierna utnyttjar detta genom att ge medierna exklusiva nyheter. Färre stora presskonferenser och fler nyheter som bara finns i ett media (som i sig publicerar i olika kanaler). Digitaliseringen gör att parterna alltmer använder egna kanaler för att försöka få ut just sitt budskap. Via sociala medier – inte minst Facebook – kan idag vem som helst nå ut till vem som helst.

   

  Detta ger partierna på sätt och vis fler verktyg. Idag kan man ha dialog med människor och kommunicera på sitt eget sätt i sina egna kanaler. Samtidigt har man i ett medieklimat med högre tempo, högre transparens och en stor mångfald förlorat kontroll. I alla fall om man med kontroll menar att ovanifrån kunna styra vilken bild av partiet och dess politik som väljarna möts av. Kontroll sker idag på ett annat sätt – genom transparens och att motivera och inspirera människor att föra budskapet vidare. Därför måste partierna släppa sitt kontrollbehov och bidra med lust och positiv energi. Det var så jag tänkte när jag var involverad i valarbetet och detta har blivit ännu tydligare. I USA lyckades Obama inspirera inför sin första valrörelse och i Europavalet såg vi hur Gudrun Schyman fick människor att föra hennes budskap vidare. En kampanjmakare idag bör ha siktet på framtiden och vara lite av en mini-Obama eller en mini-Schyman!

   

  För väljarna innebär detta att det inte längre finns en valrörelse utan många parallella Det finns med andra ord inte längre en samhällsdebatt där olika synsätt bryts mot varandra. Så kan det ha varit tidigare, nu försöker partierna alltmer trumma ut sina budskap via egna plattformar oberoende av varandra. Tendensen är att partierna egentligen bara vill prata om sina starka frågor (eller bildsätta alternativet) och inte om frågor som de anser gynnar andra partier. Detta skapar en märklig situation när partierna sällan förhåller sig till samma frågor. Undantagen är framförallt debatter och statsministerdueller där starka programledare får dem att förhålla sig till samma frågor.

   

  Sedan finns det en sak till som kan störa detta mönster och det är om något externt händer som föranleder alla att förhålla sig till något gemensamt. En finanskris, en död säl eller en terrorattack. Då centreras vårt intresse till det gemensamma. Detta brukar kallas för det som kan bli valrörelsens X-faktor.

   

  Utvecklingen kan tyckas dyster, men jag tror tvärtom att fördelarna överväger nackdelarna. Som väljare innebär mångfalden större möjligheter att finna något intresserar mig och vi ser ett ökat intresse av att själv delta i sociala medier. Och sen kan vi ju alltid den möjliga X-faktorn.

   

  PS. Jag är trött på alla som kallar SD för vågmästare. Vem har definierat dem som det? Båda sidor har sagt att de inte ska få inflytande. Borde vi inte istället se MP som vågmästare?

 • Jesper Strömbäcks valspecial

  12 september, 2014

  Slutspurt inför valet och vi har pratat med Per och vår kollega Jesper Strömbäck som svarat på frågor under veckan med utgångspunkt i årets valrörelse. Idag publicerar vi intervjuerna i sin helhet.

  jesper

  Supervalår – vad tycker du har kännetecknat supervalåret? Vad är utmärkande för det här valåret till skillnad från tidigare val?

  Det mest utmärkande är att två val innebär ökad kampanjintensitet, ökad mediabevakning och – troligen – ett ökat politiskt intresse. Det innebär också ökad osäkerhet om hur valen påverkar varandra. När människor röstade i eu-valet, hur påverkades de av det kommande riksdagsvalet, och hur påverkas människors tänkande och röstande och mediernas bevakning av hur det gick i eu-valet?

  Vad är ditt viktigaste tips till partierna i valspurten?

  Det viktigaste nu är att ge en stark känsla av framtidstro, framtidshopp och idéer för framtiden. Människor vill rösta på ett parti som man känner skapar en känsla av att framtiden är ljus. Det ställer krav på hur man kommunicerar, den politiska retoriken, men man måste också ha konkreta förslag som skapar trovärdighet när man hävdar att man har idéer för framtiden.

  Vad kännetecknar desperata utspel i politiken?

  Desperata utspel karaktäriseras av att det inte passar in i den kampanj man drivit innan, eller den berättelse man försökt etablera i valrörelsen. En framgångsrik valrörelse bygger alltid på att man har en berättelse som knyter ihop budskapen, ett desperat utspel passar inte in i det man gjort förr. Desperata utspel kännetecknas också av att vara mer radikala än det partiet normalt sätt brukar stå för, i någon riktning, och ofta av ett högre tonläge.

  Hur behåller partierna sin särart ?

  Det är en avvägning som alla partier gör. Inget kommer någonsin få egen majoritet, och för att kunna genomföra sin politik och samarbeta måste man tona ner konflikten med andra partier. Man får dock inte gå så långt att man inte ger något skäl för att rösta på det egna partiet. Partierna letar hela tiden efter balans mellan det individuella partiet och det kollektiv man definierar sig till. Det är knepigt inte minst för de mindre partierna, eftersom en strategi för att nå ökad synlighet är att betona det som befinner sig i konflikt med de andra, ofta större, partierna.

  Hos de små partier som kämpar för att få synlighet finns därför alltid en lockelse att betona det som skapar konflikter.

  En central strategi för att betona sin särart är  samtidigt att välja ut ett begränsat antal frågor som man driver kontinuerligt så att man får sakägarskap, som till exempel Folkpartiet gjort i skolfrågan.

  Vem har haft den tydligaste kampanjen inför valet?

  Jag tycker nog att valrörelsen i stort kännetecknas av otydlighet när det gäller kampanjerna. Den tydligaste är nog Vänsterns ”Stoppa vinster i välfärden”. En tydlig fråga de återkommer till hela tiden. För att ha tydlighet måste man visa på vad man vill, men man måste också vara tydlig med vad man är emot. Socialdemokraterna är tydliga med vad de är emot, men inte lika tydliga med vad de är för. Samma gäller för Alliansen. Överlag har det här varit ett val som präglas mer av kritik mot olika motståndare än tydlighet om vad man vill göra om man vinner makten.

  Tack vare FI har feminismen satts på kartan i valrörelsen, hur tycker du att deras kommunikations- och opinionsarbete har fungerat?

  Inte särskilt bra, FI är ett typiskt randparti, ett nischparti på samma sätt som Piratpartiet och Junilistan var. Den typen av partier är i väldigt hög utsträckning beroende av tur och omständigheter. Junilistan var väldigt framgångsrika för att de var på rätt plats vid rätt tillfälle, på samma sätt som Piratpartiet och så är det även med FI. Deras framgångar i Europavalet berodde på omständigheter och tur snarare än skicklighet. Det är värt att komma ihåg samma talesperson – Gudrun Schyman – och parti har inte lyckats särskilt väl tidigare, men nu stod stjärnorna rätt. Historiskt är det också tydligt hur svårt den här typen av partier har haft att behålla de framgångar de nått, lätt fånget lätt förgånget brukar man säga och det kännetecknar dessa partier. Framgångarna är inte resultat av ett strukturerat arbete, de saknar långsiktighet och jag skulle säga att det handlar om mer tur än skicklighet.

  Vems berättelse om Sverige vinner?

  På en övergripande nivå finns en strid om huruvida Sverige är öppet och tolerant land eller ett mer etniskt homogent och slutet land. Där tycker jag det blivit väldigt tydligt att den berättelse som är starkast är berättelsen om det öppna och toleranta Sverige. Delvis har den vinsten vunnits därför att motkraften blivit starkare och en ökad politisering har förtydligat berättelserna.

  Varje sig alliansen eller oppositionen har erbjudit någon riktigt tydlig berättelse kring Sverige. Det finns en frånvaro av de stora berättelserna. Det tror jag ör olyckligt, det minskar människors entusiasm. Ju mer fragmenterad tillvaron känns desto större är behovet av berättelser som skapar mening i och sammanhang i politiken.

  Vad skulle kunna göras för att få politiskt system, partier och väljare, att se möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i ökad integration i EU?

  I grund och botten bara en långsiktig och konsekvent opinionsbildning. Oftast tycker jag att partierna – och olika intresseorganisationer – begår fundamentalt fel i att deras opinionsbildning är för kortsiktig. För att nå långsiktig framgång och påverka opinionen på ett varaktigt sätt måste man bedriva en långsiktig opinionsbildning med en större berättelse och med konkreta förslag som ger trovärdighet och bygger upp den berättelsen. Människor vill se hur förslagen hänger ihop. När det gäller alla frågor som ekonomin, globaliseringen, integration. Frågorna måste präglas av en systematisk opinionsbildning. Idag är det först när en fråga blir het som man sätter i gång arbetet, men då finns en större sannolikhet eller risk att politiken påverkas av enskildheter. Ett val avgörs på valdagen, men opinionsbildningen måste pågå varje dag. Ju större frågorna är desto viktigare är det att vara långsiktig och uthållig.

 • Valspecial med Per Schlingmann och Jesper Strömbäck

  12 september, 2014

  Slutspurt inför valet och vi har pratat med Per och vår kollega Jesper Strömbäck som svarat på frågor under veckan med utgångspunkt i årets valrörelse. Idag publicerar vi intervjuerna i sin helhet, först ut är Per.

  Supervalår – vad tycker du har kännetecknat supervalåret? Vad är utmärkande för det här valåret till skillnad från tidigare?

  Man kan inte jämföra valår med valår, varje år är sitt eget utifrån varifrån Sverige står som nation och vilka utmaningar landet har. Det som har präglat året är att media har varit upphetsade över faktumet ”supervalår”, mer än vad väljarna själva har varit.  Vi hade ett Europaval där väljarna skickade viktiga signaler om värderingar de tycker mer borde prägla politiken. Valrörelsen vi ser nu har ganska sent fått en nerv, men är fortfarande väldigt öppen eftersom många väljare fortsatt är osäkra.

  Vad är ditt viktigaste tips till partierna i valspurten?

  Det är att fokusera på den egna politiken och hur partierna vill utveckla Sverige, och att möta så många människor som möjligt. Det är nu det avgörs. 

  Hur behåller partierna sin särart och hur påverkas deras varumärken i en tid när blockpolitiken alltmer bryts ner?

  Jag håller inte med om att blockpolitiken bryts ner, man utvecklar ju sin särart och unicitet genom att vara synlig och tydlig mot väljarna. Att människor upplever små skillnader mellan partierna är mer en uppfattning som de politiska kommentatorerna har än vad som är fallet på riktigt.

  Vem har haft den tydligaste kampanjen inför valet?

  Om man tänker sig kampnanj i form av valaffischer så tycker jag Moderaterns kampanj som går i Stockholm och Vänsterpartiets kampanj ”Inte till salu”.

  Tack vare FI har feminismen satts på kartan i valrörelsen, hur tycker du att deras kommunikations- och opinionsarbete har fungerat?

  De var väldigt framgångsrika i Europavalet, men har inte alls varit lika närvarande i den valrörelse vi befinner oss nu. Diskussionen om jämställdhet har tyvärr tystnat något.

  Vems berättelse om Sverige vinner?

  När vallokalerna har stängt vet vi vems berättelse och verklighetsbeskrivning som fick stöd av flest väljare.

  Vad skulle kunna göras för att få politiskt system, partier och väljare, att se möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i ökad integration i EU?

  Genom att visa på att invandring och samhällen med mångfald också är bra för jobb och tillväxt.

 • Supervalår och valspurt!

  8 september, 2014

  Under veckan publicerar vi Per Schlingmanns och Jesper Strömbäcks reflektioner och tankar inför valet och läget just nu.
  Vår kollega Jesper är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Hans forskning handlar framförallt om politisk kommunikation, mediernas bevakning av politik och samhälle, politisk marknadsföring, politiska kampanjer och public relations i politiska kontexter, opinionsbildning samt de förändrade medielandskapen och dess konsekvenser. Han har även arbetat på Statsrådsberedningen som kanslichef och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission.
  Följ vår valspecial med start idag!

   

   

 • Lyssna på Medierna i P1 om Pers arbete med Nya Moderaterna

  28 augusti, 2014

  Medierna i P1 i helgen handlade bland annat om Pers tid som kommunikationschef hos Nya Moderaterna, valframgångarna och politisk kommunikation.

  Ca 20 min in i programmet.

   

 • KRÖNIKA i DI – Slumpad maktmix är veckans storhet

  7 juli, 2014

  insidan-per

  Många kommer att sammanfatta Almedalsveckan. För egen del besökte jag den för tionde gången, och detta var andra året då jag inte kom dit i egenskap av företrädare för ett parti utan som en fristående person.

  För mig har detta inte bara inneburit mer lugn och ro – man slipper en ständig granskning – utan också att min bild av Almedalen har förändrats.

  Det som händer under veckan i Almedalen är att ett kluster i gränslandet politik-förvaltning-ekonomi-näringsliv och medier uppstår temporärt. En vanlig uppfattning är att det innebär risker när beslutsfattare i alla sfärer samlas på ett och samma ställe, dessutom under trevliga former.

  En annan dimension av detta är att det är värdeskapande. Nya idéer, samarbeten och företag uppstår i mötet mellan olika perspektiv och det sker under denna vecka.

  Låt mig ta ett exempel. Mig själv. Inom loppet av några dagar pratade jag med följande personer: börs-vd:ar, chefredaktörer, överbefälhavaren, statsråd, programledare, professorer, landshövdingar, representanter för frivilligsektorn, myndighetschefer och deckarförfattare. Jag skulle kunna fortsätta. I möten som dessa uppstår det nya, och efter veckan har jag med mig nya relationer, nya idéer och nya projekt.

  Om jag ska försöka dissekera fenomenet Almedalen tror jag att det finns tre viktiga förklaringar till detta tillfälliga kluster.

  För det första: Almedalen är en stor live-upplevelse. Vi lever i digitaliseringens tidevarv och detta innebär att mer och mer av det vi gör kan digitaliseras och fritt tillgängliggöras för alla. Värdet på det som är digitalt tenderar därför att gå mot noll. Med Almedalsveckan är det tvärtom.

  Du måste vara på plats för att uppleva den och den går inte att återskapa. Visst kan du se på enskilda delar via inspelningar, men helheten måste upplevas på plats.

  För det andra: I Almedalen samlas människor med tyst kunskap. En annan aspekt av digitaliseringen är att all kunskap som kan artikuleras och nedtecknas också kan göras fritt tillgänglig. Värdet på det som kan överföras minskar därför. De traditionella kunskaperna är nödvändiga, men inte tillräckliga. Det som i stället blir viktigare är det som inom psykologin brukar kallas tyst kunskap: känsla, erfarenheter och gehör. I Almedalen samlas enormt många med tyst kunskap, och tyst kunskap kan man inte läsa sig till. Däremot kan man skaffa sig den genom att vara nära den. Detta innebär en enorm lockelse hos många.

  För det tredje: Almedalen innehåller en enormt hög koncentration av slump. Slumpen är magisk och tar oss människor till nya sammanhang. Detta är också ett skäl till lockelserna i städer – i dessa är koncentrationen av slump väsentligt högre än utanför. Och ju mer slump, desto fler möjligheter till utveckling.

  I Almedalen kan man träffa lika många personer med inflytande i samhällets olika sfärer på en timme som man annars gör på en månad eller ett år. I detta virrvarr och koncentrat uppstår nya relationer, samarbeten och idéer.

  Tillsammans med politikens särställning är detta Almedalens storhet.

  Per Schlingmann

 • Per Schlingmann i Almedalen

  24 juni, 2014

  Politikerveckan i Almedalen väntar runt hörnet. Nedan finner ni ett schema över de öppna seminarier och utfrågningar som Per medverkar i. Klicka på bilden för att göra den större.

  Vi ses i Almedalen!

  Pers uppdrag Almedalen 14 (3)

 • Kjell A Nordström i Dagens Opinion om kommande boken Urban Express

  18 juni, 2014

  Kjell A Nordström om boken med Per Schlingmann

  De träffades för första gången i landshövdingens trädgård på Gotland. Nu har moderaternas tidigare strateg Per Schlingmann och Kjell A Nordström, författare och forskare på multinationella företag och globalisering, skrivit en bok ihop.

  Boken släpps 24 september. Temat är urbaniseringen. Sedan år 2006 bor för första gången en större andel av världens befolkning i städer än på landsbygden. Och urbaniseringen fortsätter.
  – Om 25-30 år kommer 600 städer, varav 450 är tydliga i dag, att omsluta mer än 80 procent av världsekonomin, säger Kjell A Nordström.

  Därav bokens titel, Urban Express.
  – Inte så många tänker på det, men Stockholm växer med 8 procent per år, det är lika hög tillväxttakt som Kina. Och tillväxten är uthållig.

  Men urbaniseringen är mer än snabbt växande städer. Det kan också slå sönder det system som världen är byggd kring, anser Kjell A Nordström.
  – Nationalstater har varit den avgörande enheten både ekonomiskt och socialt och som identifierade oss. Nationalstater styr och ställer, drar till sig resurser och kan till och med dra ut i krig. Efter kriget började vi öppna världen. Då kom en ny spelare, som från början var en exotisk företeelse men nu finns i alla branscher, de multinationella företagen.

  I dag föds till och med företag som multinationella företag.
  – Ett exempel är Spotify som redan har huvudkontor i Luxemburg, finns i 20 länder och inte passar in någonstans. Nationalstaterna har härjat under en tid. Nu har de fått konkurrens av multisar som sitter på makt och pengar och skapar rejäl oreda politiskt, trycker ni på för mycket i Torslanda flyttar vi väl till Belgien. Det finns i dag multinationella bolag som är större än nationalstater.

  Nu är det städerna som tar upp kampen om herraväldet, anser Kjell A Nordström.
  – Nu verkar städerna göra tricket och ställer sig i mitten. Sedan vet ingen i detalj hur det kommer att förändra allt. En sak är klar, det kommer att spela en avgörande roll.

  Boken har 14 kapitel som vardera beskriver urbaniseringen. I slutet av varje kapitel finns en kort sammanfattning. Kapitlen handla om saker som hur livet ter sig i städerna, problemen som uppstår och hur städerna har blivit till.

  Liksom de multinationella bolagen är även städerna något av främmande fåglar.
  – Vi har inte samlat data kring städer utan tvärtom bekämpat dem, ’Stockholm får inte bli för stort’.

  Men städerna kommer att påverka mänskligheten på en ”grundläggande nivå”, anser Kjell A Nordström.
  – En stad är en plats där man är väldigt nära varandra. Närhetsprincipen påverkar oss. Om man intresserar sig för marknadsföring och det som kallar kapitalism, får man i boken en känsla för hur kapitalismen kröks kring städerna. Städerna ändrar ramvillkoren för hur vi gör affärer och bygger varumärken.

  Socialdemokraterna säger i sin valretorik att ”något håller på att gå sönder i Sverige”. Är det urbaniseringen det handlar om egentligen?
  – Det kan jag med stor sannolikhet svara ja på. Städerna är kraftcentra som sänder både det ena och det andra. Multisarna skapar enorma världen och är helt instrumentella för Sverige. Men man ska också vara klar över att de inte är lättköpta typer. De har börjat slita i nationalstaternas maktmonopol. Urbaniseringen underminerar ytterligare nationalstaternas maktmonopol.

  Så det är inte Moderaternas fel att Sverige går sönder?
  – Det vore att tillskriva Moderaterna en allt för stor betydelse. Det går inte att överhuvudtaget koppla det politiskt. Ryssarna, kineserna, skottarna, amerikanarna, alla bär sig åt på samma sätt.

  Kjell A Nordström debuterade som författare med boken Funky Business som han skrev med Jonas Ridderstråle till 1999 som tog fasta på hur internet skulle förändra all.

  Är det något du skulle ha skrivit annorlunda i boken med tanke på vad du vet i dag?
  – Ja. Det har jag tänkt på mänga gånger. Internet var då ett utkast, vi hade en skiss till det som skulle bli. Det fanns ingen mobilitet. Mobilerna var som tegelstenar. Vi funderade vilka konsekvenser teknologiförändringarna skulle få för hur man bygger företagen, men vi vågade inte ta ut svängarna. Vi var rädda att vi skulle bli betraktade som dårar från Handelshögskolan, en med rakat huvud, den andra med nästan rakat huvud. Vi skulle verka fullkomligt väcka. Så vi vågade inte ta i. Men om vi gjort det, hade boken stått sig ännu bättre.

  Är det något som opinionsbildare och marknadsförare redan nu behöver känna till om framtiden?
  – Politik och ekonomi byter analysenhet. Från länder och regioner till städer och urbana områden. Vi kommer helt enkelt att börja samla data på en annan nivå. Vår datainsamling idag handlar sällan om städer. Vi är ju inte organiserade för det, kommuner, regioner, landsting, EU, Sverige.

  grundtes
  De traditionella kunskaperna räcker inte längre. Universiteten lär bara ut hygienkunskap. Kunskap som går att föra vidare i text eller ord har blivit en stapelvara.  All kunskap som kan infångas och artikuleras kan digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan kopieras. Värdet kommer därför att sjunka. Det som inte kan digitaliseras och därmed kopieras kommer att ha ett högt värde och vara eftertraktat. För att nå framgång i dag krävs något mer: Vild kunskap.

  Multinationella företag blir multiurbana företag. Städerna utvecklas till mingel där alla är inbjudna, men där konkurrensen om sekunder i centrum är knivskarp. På dessa mingel möts talang, kapital och idéer. Det nya och unika vinner. Konkurrensen är stenhård, koderna osynliga och väldigt få får samtidigt plats i dess absoluta mittpunkt, samtidigt är alla välkomna.

   

 • Det handlar inte om höger eller vänster – Krönika i DI

  17 juni, 2014

  insidan-per

  En vanlig analys av framgångarna för Feministiskt initiativ och Miljöpartiet i Europavalet är att vi befinner oss mitt i en stormande vänstervind. Vädermetaforer är inte dumma, men det blåser inte från vänster. Snarare befinner vi oss i en tornado som varken har med höger eller vänster att göra. En tornado som tar med sig det mesta i sin väg och snurrar runt sin egen axel.

  Kvar blir ett landskap som inte alltid är så lätt att känna igen och i detta perspektiv är valresultatet i stället en konsekvens av samhällsutvecklingen. Vi har nämligen att göra med politiskt extremväder.

  Låt oss inte förledas av att FI och MP leds av personer som lutar åt vänster och förespråkar kollektiva lösningar på bekostnad av individens möjlighet att påverka sina egna liv.

  Låt oss inte heller blanda ihop detta med hur vi förhåller oss till de traditionella höger- och vänsterbegreppen. I dagsläget kan vi konstatera att fler än tidigare definierar sig till vänster. Samtidigt är det rekordmånga i Sverige som startar företag. Om vi ser till vad vi traditionellt menar med vänster (kollektiva lösningar) och höger (individuell frihet) ger människor i dag uttryck för en vilja av att ha både och. Tornadon stöper om. Vi skulle kunna kalla det solidarisk individualism.

  Om vi utgår från de värderingsströmmar som ligger till grund för denna utveckling kommer de både från traditionellt vänsterhåll (fokus på orättvisa kollektiva strukturer) som höger (fokus på individen). Min uppfattning är att de i stället ligger bortom höger och vänster – och därför lika gärna skulle kunna inkluderas i en borgerlig berättelse och idé.

  Ta feminismen som exempel. Att beskriva hur feminismen ska eller bör definieras är inte min sak att göra. Däremot utgår jag från hur jag själv definierar feminism och varför jag ser mig som en sådan.

  För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. I dag finns det strukturer som gör att män äger, tjänar och har mer makt än kvinnor. Att motverka dessa strukturer och upphäva våra bojor vid könen blir därför en fråga om människors individuella frihet.

  FI:s framgångar förvånar knappast om vi ser till samhällsutvecklingen i stort. Vi står mitt i en tyst revolution där kvinnorna går i främsta ledet. I utbildningssystemet ser vi hur kvinnor presterar bättre än män. Det gäller i hela världen och det gäller också tekniska utbildningar.

  Kvinnors starkare ställning förstärks också tydligt av urbaniseringen. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden och mellan könen är starkare i staden än på landsbygden. I New York tjänar unga kvinnor redan mer än unga män och i Europa beräknas London bli den första staden där kvinnorna går om männen inkomstmässigt om bara några år. Vi går mot en utveckling av Girlvilles – städer där kvinnor vinner makt och inflytande.

  Att det första renodlat feministiska partiet kommer från Sverige framröstat av urbana kvinnor, är ett uttryck för denna utveckling. Kvinnor reagerar, markerar och flyttar fram sina positioner. Utvecklingen i sig är positiv för samhället och innebär i förlängningen både ökad frihet och ökat välstånd.

  Med mindre än tre månader kvar till valet gör jag inte anspråk på att ha några synpunkter på hur enskilda partier ska agera. Däremot är det viktigt att inte acceptera den förenklade bilden av att vi befinner oss i en vänstervåg eller att tillåta Gudrun Schyman lägga beslag på hur feminismen definieras. Feminismen tillhör oss alla.

  Vem som äger vilken idé går inte att definiera i en tornado.

  Per Schlingmann
 • Pers senaste krönika i DI – Ur vänskapen föddes ett bokprojekt

  30 april, 2014

  insidan-per

  Per skriver i sin senaste DI-krönika om hur idén för en ny bok tillsammans med ekonomen och forskaren Kjell A Nordström växte fram.  Läs hela krönikan här

   

 • URBAN EXPRESS -NY BOK 24 SEPTEMBER!

  28 april, 2014

  bild

  DET ÄR I STÄDERNA DET HÄNDER

  Den kommande boken Urban Express är ett samarbete mellan två nytänkare, föreläsare och strateger: Per Schlingmann som var en av personerna bakom Moderaternas framgångsrika förnyelsearbete och Kjell A Nordström som slog världen med häpnad med sina idéer om Funky Business. Författarna beslöt sig för att låta sina erfarenheter och världsbilder mötas. Resultatet av deras möte är boken Urban Express. Tillsammans analyserar de i sin kommande bok vår tids pulserande nervcenter – staden. Det kan tyckas som om det är framtiden de beskriver, men i själva verket är det här en skildring av den värld vi lever i just nu.
  Läs mer på urbanexpress.se

  Du kan också läsa en intervju med författarna i Gotlands Allehanda

 • Pers senaste krönika i DI -Häng med barn om du vill hänga med

  9 april, 2014

  Det var en alldeles vanlig tisdag. Jag satt och småpratade med min familj i vardagsrummet med tv:n på i bakgrunden.

  Just under ett reklamavbrott – när annonsörerna via sina 30-sekundersfilmer försöker nå oss med slagfärdiga budskap – säger min dotter plötsligt: ”Pappa, vet du vilken mat Miss Lisbell tycker bäst om?” Det visade sig vara pommes frites.

  Att annonsörerna försökte skrika ut sina budskap till oss tycktes inte bekomma henne det minsta.

  Exemplet illustrerar de stora förändringar vi befinner oss i och manifesterar tydligt de yngre generationernas nya medievanor. Varumärken får allt svårare att nå fram via traditionella kanaler. Det handlar inte bara om att vi konsumerar mindre linjär-TV, utan också om att vi i högre grad sätter vår tilltro till och följer enskilda personer.

  I det här fallet var det Miss Lisbell. Hon heter Lisa Jonsson, fyller 13 år i år och bor i Ödsmål utanför Stenungsund. Hon är en videobloggare med drygt 170.000 följare på Youtube. På Instagram följer 22.000 personer hennes flöde. Lisbell videobloggar bland annat om hästar, mode och smink. Hon testar sminkprodukter, jämför mobilskal och pratar allmänt om livet. Dessutom har hon en egen webbshop. Jämför de 170.000 personer som följer henne med de gamla tidernas ikoner. När jag växte upp var det tidningar som VeckoRevyn och Okej som regerade. VeckoRevyn har idag en upplaga på 44.200 exemplar och en cirkulation på cirka 120.000 personer.

  Vi lever alltså i en tid när en 13-årig videobloggare krossar en gammal ikon som VeckoRevyn. Och hon är långt ifrån ensam. Isabella Löwengrip har uppemot en miljon besökare i veckan på sin blogg Blondinbella och närmare 150.000 följare på Instagram. Let’s dance-aktuella modebloggaren Kenza Zouiten är en annan förebild bland unga. Hennes blogg utsågs nyligen till ”Most Influental Fashion Blog” under modeveckan i Berlin, och är idag Sveriges största blogg.

  Man kan tycka vad man vill om personifieringen, men det som står klart är att trenden återfinns i alla delar av samhället, och blir dessutom allt viktigare. Utvecklingen går mot en personfokusering där varumärken i allt större utsträckning låter sig gestaltas av enskilda personer som vi som konsumenter litar på, fascineras av och kan eller vill identifiera oss med.

  Politiken är faktiskt en föregångare där i princip alla politiska förslag och samhällskritiken gestaltas av personer. Vi ser det också i näringslivet hur personligheten i ledarskapet blir viktigare. Och vi ser det i hur enskilda varumärken bildar allianser med människor som personifierar det egna företaget. Det tydligaste exemplet just nu är Volvos reklamfilmer med Zlatan.

  Vi befinner oss i en tid när faktorer som globalisering, digitalisering och urbanisering skakar om vårt sätt att leva och interagera med varandra.

  Det gäller att hänga med. I det sammanhanget är den mest avgörande egenskapen vår nyfikenhet. Samtidigt har vi vuxna en benägenhet att ta in kunskap som bygger upp och bekräftar vår världsbild. Vi är öppna för det som förstärker vår världsbild, men mindre lyhörda för sådant som ifrågasätter den. Utmaningen blir att öppna upp oss och ta in det som sker.

  Här finns en informationskälla som är överlägsen alla andra: Barnen. De som växer upp idag formar sina världsbilder och sitt sätt att agera utifrån helt nya förutsättningar. Att vara tillsammans med och umgås med barn kan vara den bästa av skolor. Det gäller att med ett öppet sinne lyssna och försöka ta in vad de gör och vad det är de egentligen säger med sina funderingar kring vilken maträtt som är Miss Lisbells favorit.

 • Pers senaste krönika i veckans DI -Den digitala paradoxen

  19 mars, 2014

  Likt en tsunami drar digitaliseringen fram genom samhället och påverkar nära nog allt som hamnar i dess väg. Digitaliseringen ändrar logiken i branscher och har skapat en maktförflyttning från ägare och ledning till medarbetare och användare. I bransch efter bransch förändras affärslogiken till förmån för användaren som får ökat inflytande och mer att säga till om. I denna logik uppstår nya aktörer.

  Ta musikbranschen som exempel. Där har skivbolagens roll förändrats till att mer fungera som en bank och kommunikationsbyrå med uppgift att säkerställa artisternas upphovsrätt. De traditionella skivbutikerna har i princip slagits ut medan an aktör som Spotify tagit över i rollen som distributör.

  I takt med att transparensen tilltar förlorar företagen kontrollen över sina varumärken. Vägen till framgång i en värld där alla kan kommunicera med alla handlar om förmågan att inspirera medarbetare och intressenter att kommunicera den egna berättelsen.

  Område efter område förändras. Det går inte att nog underskatta effekterna för företag, människor och nationer. Men här finns också en paradox. I digitaliseringens fotspår minskar nämligen värdet på det som digitaliseras kontra det som inte är digitaliserbart. Utvecklingen leder med andra ord till att det som inte går att digitalisera relativt sett blir mer värt.

  Låt oss börja med att konstatera att allt som kan bli digitalt också kommer att bli digitalt. Lägg där till att allt som kan bli digitalt också kommer att kunna kopieras. Det innebär i princip att allt blir kopierbart och därmed tillgängligt för alla. Och vi vet ju vad som händer med saker som kan mångfaldigas och kopieras: uniciteten försvinner och värdet sjunker.

  Attraktionskraften för det icke kopierbara ökar. Vi är beredda att betala stora pengar för att se Avicii uppträda live, men kan inte tänka oss att betala särskilt mycket för att få se hans konsert på nätet. När jag för en tid sedan pratade på Tidskriftsgalan så delades priser ut till innovativa tidskrifter. Samtliga nominerade hade någonting icke digitaliserbart i sin idé. Se på mediehusen som också håller på att omvandlas till eventhus. DI erbjuder företag seminarier i Almedalen, Veckans Affärer anordnar stora konferenser och IDG anordnar webbdagar som samlar tusentals människor.

  För många företag blir därför jakten på det unika, en jakt på det som inte är digitaliserbart. I detta ligger jakten på talanger med så kallad tyst kunskap, det vill säga kunskaper som inte går att nedteckna och digitalisera – erfarenheter, känsla och gehör.

  Därmed inte sagt att det inte går att skapa värde i rent digitala tjänster eller i digital infrastruktur. I omvandlingen kommer vi se många exempel på företag som lyckas med detta. Mycket pekar också på att vi går mot en utveckling med ett fåtal aktörer som agerar vägvisare och som erbjuder oss infrastruktur och tjänster.

  Paradoxen är alltså inte svart eller vit, men likväl en central slutsats. Det digitaliserbara och artikulerbara (alltså motsatsen till tyst kunskap) minskar i värde, medan det icke digitaliserbara relativt sett kommer att fortsätta öka i värde.

  Därför: Fundera på hur du kan utnyttja digitaliseringen – men också på hur du kan skapa värde bortom det digitaliserbara.

   

 • Frukost med mening 23 april i Göteborg

  19 mars, 2014

  Välkommen till en inspirerande morgon med SOS Barnbyar – förväntningar på företags ansvar för att nå lönsamhet i framtiden. 

  Per Schlingmann, ledamot i styrelsen för SOS Barnbyar, föreläsare och rådgivare till företag i förändring. Per kommer att ta upp de förväntningar som kunder och medarbetare har på företag idag – det räcker inte längre att prestera på sin marknad, utan det handlar också om att ta ansvar.

  Mer om frukostseminariet, övriga deltagare och anmälan hittar du här

 • Makten över den politiska agendan

  13 mars, 2014
  Politik i bokhyllan

  Ett valår är dragkampen om den politiska agendan mer tydlig än annars – men vem går segrande ur striden?

  Partierna har strateger som lägger upp långtgående planer för hur den politiska debatten ska drivas, vilka frågor som ska lyftas fram. Men fler röster gör sig hörda när dagordningen ska läggas fast: massmedier, konsultfirmor, PR-strateger. Vem lyckas bäst?

  Aina Bergvall har samlat tre gäster med åsikter om detta: Per Schlingmann, konsult med ett förflutet som moderat chefsstrateg, Britt-Marie Mattsson, journalist och författare som skrivit om makt både i reportage- och romanform och Lena Wängnerud, som forskar om representativ demokrati vid JMG Göteborgs universitet.

  Du kan se klippet här

 • Stenströms i samarbete med Per Schlingmann AB för att utveckla varumärket

  3 mars, 2014

  stenstromsStenströms har inlett ett samarbete med Per Schlingmann AB för att utveckla sitt varumärke. I år firar företaget 115 år och i samband med detta kommer företaget att påbörja en process för att utveckla och förtydliga sitt varumärke. Under våren kommer flera nyheter presenteras som är kopplade till företaget och varumärket.

  ”Det bästa med att ha en lång historia är att man samlar erfarenheter för att agera och tänka framåt. Vårt jubileum är ett bra tillfälle att kraftsamla såväl affärs- som varumärkesmässigt. Utvecklingen för oss är mycket positiv och då skapas förutsättningar att ta nya steg”, säger Stenströms VD Anders Bengtsson. ”Det är fantastiskt roligt att få arbeta med ett varumärke som Stenströms. Med sin historia och starka kundbas har de goda möjligheter att ta nya steg. Då jag är uppvuxen i Borås med dess starka rötter i textil och design är detta så klart ett extra roligt uppdrag för mig”, säger Per Schlingmann. Förutom Per Schlingmann ingår Fanny Mardirossian i arbetsgruppen.

  Frågor hänvisas till Elin Edelström, elin@schlingmann.se Dagens Media skriver om samarbetet här.

 • Pers krönika i veckans DI

  27 februari, 2014

  krönika di

  Företagsledare, lär av Anonyma Alkoholister!

  Idag är det nästan exakt ett år sedan jag lämnade politiken. Då var jag mitt uppe i funderingar kring vilka allmängiltiga lärdomar man kunde dra av moderaternas förnyelse. Ett i grunden delvis konservativt parti som verkat i över 100 år – inledde en förändringsresa som omkullkastade gamla sanningar och ifrågasatte invanda strukturer. Och kunde Moderata samlingspartiet genomföra denna förändring och bli Nya moderaterna, då kan alla göra det!

  Utöver den övergripande slutsatsen – att förändringar måste vara på riktigt och inte bara kommuniceras – finns ytterligare en viktig lärdom att dra. Det handlar om att utmana den tvärsäkerhet som frodas i alla organisationskulturer.

  En avgörande faktor som påverkar ett företags kultur är tron på den egna förträffligheten. På en konkurrensutsatt marknad handlar det om att definiera den egna uniciteten relativt andra (konkurrenterna). ”Vi är bäst, de har fel”. 
I politiken är detta kanske ännu mer utvecklat. I partierna vilar organisationens hela existensberättigande på förmågan att samla argument som övertygar medlemmarna om varför det egna partiet har rätt i alla dess delar, medan alla andra har fel. Resultatet blir att man förälskar sig i den egna världsbilden och i den egna politiken. Tvärsäkerhet uppstår.

  Förändring förutsätter motsatsen; ödmjukhet och mod att ifrågasätta den egna världsbilden. Det är genom att våga ifrågasätta sig själv, sitt erbjudande och kanske till och med grundvalarna för sin existens som man kan nå fram till insikt om vad förändring kan innebära.

  Jag är övertygad om att ödmjukhet och öppenhet är något som belönas av kunder och andra externa intressenter. För oavsett om man är kund, prospekt, väljare eller ägare så finns det inte något perfekt erbjudande. Vi förväntar oss att erbjudandet ständigt utvecklas och förbättras i takt med omvärlden. Vi förväntar oss ödmjukhet.

  Ledarskapet blir därför en balans mellan att definiera de egna styrkorna, men också att göra omprövning av den egna verksamheten till en konkurrensfördel.

  När jag så kommit till denna slutats – om att tvärsäkerheten är en av våra svåraste fiender – gav jag mig ut på jakt efter exempel och förebilder.

  Efter att ha stött på företag och entreprenörer som genomfört omfattande förändringar, så fann jag till slut giganterna på området: Anonyma Alkoholister (AA). Först blev jag förvånad, men vid eftertanke tedde det sig naturligt. AA handlar om att lära av ett sätt att leva och lära sig ett nytt. Den som vill bli av med ett missbruk och gå från alkoholist till nykter alkoholist måste göra grundläggande förändringar. Det är förändring på riktigt – och förändringen tar aldrig slut.

  Anonyma Alkoholister använder sig av en mycket tydlig och beprövad metod som baserar sig på ett tolvstegsprogram. Som människa kan man uppnå förändring genom att ta sig genom dessa steg (och sedan fortsätta arbeta med dem).

  Det räcker med att ta till sig första steget för att inse att vi alla, inte minst företagsledare, har mycket att lära. Detta handlar om att man har förlorat kontrollen och inte är sin egen Gud. Utgångspunkten är att man själv inte har kraft och kunskap nog att ändra sin livsföring. Ett sätt att överföra detta är att man inte längre har kontroll över vad som sker i omvärlden och att man måste lära av andra. Ödmjukhet inför vår egen ofullkomlighet är en bra början. Jag är övertygad om att ledare och ägare har mycket att lära av AA.

 • Jesper Strömbäck en av Sveriges 50 mäktigaste akademiker

  20 februari, 2014

  jesper

  Dagens Samhälle har utifrån en bruttolista identifierat de 50 akademiska experter som förekommer flitigast i massmedierna. Vår kollega Jesper Strömbäck hamnar på plats nummer 20, grattis!

  Bland annat föreläser Per och Jesper tillsammans.

   

 • Dagens Industri – Per kommenterar politikers ökande användande av sociala medier

  17 februari, 2014

  krönika di

  I dagens upplaga av DI kommenterar bland annat Per toppolitikers ökande användande av sociala kanaler. Nedan utvecklar Per sin syn på användande och de möjligheter sociala medier ger våra partier:

  ”Ökad aktivitet på sociala medier är positivt. Det bidrar till ökad tillgänglighet och öppenhet och är ett sätt att möta väljarna där de finns. För varje parti och politisk företrädare är det en självklarhet att fundera på hur man kan möta väljarna i dessa kanaler. Sedan måste alla hitta det sätt som fungerar för dem själva. Jag har därför inga sypunkter på huruvida enskilda politiker bör använda sig av dessa kanaler eller inte. Att vara aktiv på riktigt kräver tid och engagemang.
  En viktig dimension tycker jag är att det är enskilda politiska företrädare som i grunden är det intressanta. Carl Bildt är ett tydligt exempel på detta. Det är människor snarare än partier man vill följa. Samtidigt finns det stora möjligheter också för partier att nå människor. Dels sina egna sympatisörer som kan bli mer aktiva och använda sina nätverk, dels som ett sätt att styra valkampanjen.
  En annan faktor som inte ska underskattas är hur viktiga sociala medier har blivit i bildsättningen och gestaltningen av partier och enskilda företrädare. Aktiviteten på ex Twitter ger väljare och även medier en omedelbar bild av hur intressant något är och hur det tolkas vilket sedan präglar människors uppfattningar och mediers rapportering. Av detta skäl har sociala medier att kommit att bli mycket viktiga.”

   

 • Per kommenterar House of cards i Studio 1

  14 februari, 2014

  house-of-cards-poster

  Idag har säsong två av den politiska thrillern House of Cards premiär. Per kommenterar serien kl 16.15 i Studio 1 i eftermiddag.

 • Per kommenterar House of cards i Studio 1

  14 februari, 2014

  house-of-cards-poster

  Idag har säsong två av den politiska thrillern House of Cards premiär. Per kommenterar serien kl 16.15 i Studio 1 i eftermiddag.

 • Företag kan lära av politiska partier

  13 februari, 2014

  insidan-per

  Har företagen något att lära av partier? Jag hade nog inte ens drömt om att ställa denna fråga för tio år sedan…

  Per skriver i sin senaste krönika i DI om ökad transparens och nya förutsättningar för partierna. Läs hela krönikan här.

 • Krönika: Företag kan lära av politiska partier

  13 februari, 2014

  insidan-per

  Har företagen något att lära av partier? Jag hade nog inte ens drömt om att ställa denna fråga för tio år sedan…

  Per skriver i sin senaste krönika i DI om ökad transparens och nya förutsättningar för partierna. Läs hela krönikan här.

 • Sverige behöver en kvinnochock!

  31 januari, 2014

  Per-fittstim

  Se Per Schlingmann diskutera feminism med Belinda Olsson i tredje avsnittet av SVTs Fittstim.

  (Ca 23 min in i inslaget)

   

 • Sverige behöver en kvinnochock!

  31 januari, 2014

  Per-fittstim

  Se Per Schlingmann diskutera feminism med Belinda Olsson i tredje avsnittet av SVTs Fittstim.

  (Ca 23 min in i inslaget)

   

 • Elin Edelström ny medarbetare hos Per Schlingmann AB

  17 januari, 2014

  IMG_2998liten

  Per Schlingmann AB har rekryterat Elin Edelström som projektledare. Elin kommer närmast från TCO där hon arbetat som projektledare och kommunikatör. Hon har bland annat varit delaktig i arbetet med TCOs digitala opinionsarbete och arbetat framgångsrikt med att utveckla de sociala kanalerna.

  Vi arbetar med rådgivning i förändringsprocesser och kommunikation. Digitaliseringen får avgörande betydelse för företag och organisationer, både sett till den affärsstrategiska utvecklingen och kommunikationsarbetet. Med rekryteringen av Elin stärker vi vår kompetens inom sociala medier.

  Läs mer om rekryteringen på Resumé och Dagens Opinion. 

 • Elin Edelström ny medarbetare hos Per Schlingmann AB

  17 januari, 2014

  Elin fotoPer Schlingmann AB har rekryterat Elin Edelström som projektledare. Elin kommer närmast från TCO där hon arbetat som projektledare och kommunikatör. Hon har bland annat varit delaktig i arbetet med TCOs digitala opinionsarbete och arbetat framgångsrikt med att utveckla de sociala kanalerna.

  Vi arbetar med rådgivning i förändringsprocesser och kommunikation. Digitaliseringen får avgörande betydelse för företag och organisationer, både sett till den affärsstrategiska utvecklingen och kommunikationsarbetet. Med rekryteringen av Elin stärker vi vår kompetens inom sociala medier.

  Läs mer om rekryteringen på Resumé och Dagens Opinion.

 • Så ska Reinfeldt vinna valet

  14 januari, 2014

  insidan-per

  Oavsett vad löpsedlarna än säger är det en sak som är säker när vi nu går in i vad som kallas supervalåret 2014: Allt är öppet. Motsvarande tid inför valet 2010 var jag moderat partisekreterare. Läget var då mycket bekymmersamt. Vi befann oss i en tuff diskussion om socialförsäkringarna och opinionsstödet var minst sagt ansträngande. Att alliansen trots utgångsläget till slut fick fler röster än i valet 2006 visar att läget fortfarande är öppet

  Samtidigt blir det svårare och svårare att bli omvald. Alliansens framgång i förra valet var redan det en bedrift sett till internationella erfarenheter. Normalläget synes vara att medborgare väljer nya regeringar.

  Det som krävs är förnyelse av politiken, samhällskritik och energi. Finns förmågan och kraften hos alliansen i dag? Det är jag övertygad om. Hur exakt kan det gå till? Naturligtvis vet jag det lika lite som alla andra. Men utifrån de erfarenheter jag drog av valen 2006 och 2010 vill jag lyfta fram några aspekter jag tror måste vara bärande för att alliansens ska kunna vinna valet ännu en gång.

  Den kanske svåraste uppgiften för en sittande regering (och sannolikt tilltagande med tiden) är att både visa på effekterna av egna reformer och samtidigt vara samhällskritisk. Det är lätt att man blir antingen en försvarare av sakernas tillstånd, och då även av det som inte fungerar, eller att man inte tar hem effekterna av genomförda reformer.

  I valet kommer regeringen att ha suttit i åtta år, vilket är en evighet. Nu krävs mod att vara samhällskritisk. Fallande resultat i Pisaundersökningen är lika bekymmersamt för regeringen som för oppositionen.

  Varje person i utanförskap är ett lika stort problem i dag som inför valet 2006. Att fler företagare inte ges rätt förutsättningar att växa och anställa är ett problem oavsett om man har makt eller inte.

  Det krävs en förnyelse av samhällskritiken och en berättelse om Sverige som delas av folkflertalet, och för att vinna människors förtroende behöver alliansen komma ihåg att den verkliga motståndaren är problemen i verkligheten – inte oppositionen.

  Både egna erfarenheter och erfarenheter från andra länder talar sitt tydliga språk: för väljare handlar val om framtiden. Den som tror att man blir belönad för vad man har genomfört kommer att bli straffad, och det kanske viktigaste för alliansen blir därför att utarbeta en offensiv framtidsagenda med nya reformer som tar sikte på att lösa tydliga samhällsproblem. I denna agenda är givetvis jobb, företagande och kunskap avgörande, men jag skulle själv också anlägga ett mer holistiskt perspektiv och lägga tonvikt vid aspekter som jämställdhet, integration och klimatfrågan.

  Sveriges framtida tillväxt kommer i högre grad att ske med kvinnor och människor med annan kulturell bakgrund och vi måste se klimatfrågan som ett sätt att stimulera tillväxt, inte som en kostnad. Ansvar är en avgörande faktor för Sverige och väljarna, men inte tillräcklig. För alliansen blir ansvarsdimensionen viktig, men än viktigare är att inse att den inte är tillräcklig.

  Allianssamarbetet i sig är en stor fördel. För oavsett hur mycket Stefan Löfven än försöker spela bort frågan kommer det att vara viktigt för väljarna att veta vem eller vilka S vill samarbeta med, framför allt för att veta vad de vill göra tillsammans. För alliansen ligger utmaningen i stället i att utveckla samarbetet och att samarbetet bidrar till ett mervärde för alla partier.

  Våga överraska. Det behövs ett nytt momentum i svensk politik som förändrar opinionsläget. Inför valet 2010 skedde det när S beslöt sig för att ta in V i det rödgröna samarbetet när de presenterade sin skuggbudget. För alliansens del behövs det något som sätter dem i centrum för det politiska samtalet och som gör att även oppositionen måste ge svar om vad de vill göra och hur de vill finansiera sin politik. För många väljare är huvudkonflikten fortfarande otydlig – vilket framför allt gynnar missnöjespartier.

  Till sist: Visa lite jäklar anamma! För att få förnyat förtroende krävs att Alliansen visar att de verkligen vill och kan fortsätta utveckla Sverige och därför vinna valet!

  SCHLINGMANNS FEM PUNKTER

  1. Greppa samhällskritiken
  2. Ha en offensiv agenda
  3. Utveckla alliansen
  4. Överraska väljarna
  5. Visa vilja