Så ska Reinfeldt vinna valet

Så ska Reinfeldt vinna valet

insidan-per

Oavsett vad löpsedlarna än säger är det en sak som är säker när vi nu går in i vad som kallas supervalåret 2014: Allt är öppet. Motsvarande tid inför valet 2010 var jag moderat partisekreterare. Läget var då mycket bekymmersamt. Vi befann oss i en tuff diskussion om socialförsäkringarna och opinionsstödet var minst sagt ansträngande. Att alliansen trots utgångsläget till slut fick fler röster än i valet 2006 visar att läget fortfarande är öppet

Samtidigt blir det svårare och svårare att bli omvald. Alliansens framgång i förra valet var redan det en bedrift sett till internationella erfarenheter. Normalläget synes vara att medborgare väljer nya regeringar.

Det som krävs är förnyelse av politiken, samhällskritik och energi. Finns förmågan och kraften hos alliansen i dag? Det är jag övertygad om. Hur exakt kan det gå till? Naturligtvis vet jag det lika lite som alla andra. Men utifrån de erfarenheter jag drog av valen 2006 och 2010 vill jag lyfta fram några aspekter jag tror måste vara bärande för att alliansens ska kunna vinna valet ännu en gång.

Den kanske svåraste uppgiften för en sittande regering (och sannolikt tilltagande med tiden) är att både visa på effekterna av egna reformer och samtidigt vara samhällskritisk. Det är lätt att man blir antingen en försvarare av sakernas tillstånd, och då även av det som inte fungerar, eller att man inte tar hem effekterna av genomförda reformer.

I valet kommer regeringen att ha suttit i åtta år, vilket är en evighet. Nu krävs mod att vara samhällskritisk. Fallande resultat i Pisaundersökningen är lika bekymmersamt för regeringen som för oppositionen.

Varje person i utanförskap är ett lika stort problem i dag som inför valet 2006. Att fler företagare inte ges rätt förutsättningar att växa och anställa är ett problem oavsett om man har makt eller inte.

Det krävs en förnyelse av samhällskritiken och en berättelse om Sverige som delas av folkflertalet, och för att vinna människors förtroende behöver alliansen komma ihåg att den verkliga motståndaren är problemen i verkligheten – inte oppositionen.

Både egna erfarenheter och erfarenheter från andra länder talar sitt tydliga språk: för väljare handlar val om framtiden. Den som tror att man blir belönad för vad man har genomfört kommer att bli straffad, och det kanske viktigaste för alliansen blir därför att utarbeta en offensiv framtidsagenda med nya reformer som tar sikte på att lösa tydliga samhällsproblem. I denna agenda är givetvis jobb, företagande och kunskap avgörande, men jag skulle själv också anlägga ett mer holistiskt perspektiv och lägga tonvikt vid aspekter som jämställdhet, integration och klimatfrågan.

Sveriges framtida tillväxt kommer i högre grad att ske med kvinnor och människor med annan kulturell bakgrund och vi måste se klimatfrågan som ett sätt att stimulera tillväxt, inte som en kostnad. Ansvar är en avgörande faktor för Sverige och väljarna, men inte tillräcklig. För alliansen blir ansvarsdimensionen viktig, men än viktigare är att inse att den inte är tillräcklig.

Allianssamarbetet i sig är en stor fördel. För oavsett hur mycket Stefan Löfven än försöker spela bort frågan kommer det att vara viktigt för väljarna att veta vem eller vilka S vill samarbeta med, framför allt för att veta vad de vill göra tillsammans. För alliansen ligger utmaningen i stället i att utveckla samarbetet och att samarbetet bidrar till ett mervärde för alla partier.

Våga överraska. Det behövs ett nytt momentum i svensk politik som förändrar opinionsläget. Inför valet 2010 skedde det när S beslöt sig för att ta in V i det rödgröna samarbetet när de presenterade sin skuggbudget. För alliansens del behövs det något som sätter dem i centrum för det politiska samtalet och som gör att även oppositionen måste ge svar om vad de vill göra och hur de vill finansiera sin politik. För många väljare är huvudkonflikten fortfarande otydlig – vilket framför allt gynnar missnöjespartier.

Till sist: Visa lite jäklar anamma! För att få förnyat förtroende krävs att Alliansen visar att de verkligen vill och kan fortsätta utveckla Sverige och därför vinna valet!

SCHLINGMANNS FEM PUNKTER

  1. Greppa samhällskritiken
  2. Ha en offensiv agenda
  3. Utveckla alliansen
  4. Överraska väljarna
  5. Visa vilja

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*