Kjell A Nordström i Dagens Opinion om kommande boken Urban Express

Kjell A Nordström i Dagens Opinion om kommande boken Urban Express

Kjell A Nordström om boken med Per Schlingmann

De träffades för första gången i landshövdingens trädgård på Gotland. Nu har moderaternas tidigare strateg Per Schlingmann och Kjell A Nordström, författare och forskare på multinationella företag och globalisering, skrivit en bok ihop.

Boken släpps 24 september. Temat är urbaniseringen. Sedan år 2006 bor för första gången en större andel av världens befolkning i städer än på landsbygden. Och urbaniseringen fortsätter.
– Om 25-30 år kommer 600 städer, varav 450 är tydliga i dag, att omsluta mer än 80 procent av världsekonomin, säger Kjell A Nordström.

Därav bokens titel, Urban Express.
– Inte så många tänker på det, men Stockholm växer med 8 procent per år, det är lika hög tillväxttakt som Kina. Och tillväxten är uthållig.

Men urbaniseringen är mer än snabbt växande städer. Det kan också slå sönder det system som världen är byggd kring, anser Kjell A Nordström.
– Nationalstater har varit den avgörande enheten både ekonomiskt och socialt och som identifierade oss. Nationalstater styr och ställer, drar till sig resurser och kan till och med dra ut i krig. Efter kriget började vi öppna världen. Då kom en ny spelare, som från början var en exotisk företeelse men nu finns i alla branscher, de multinationella företagen.

I dag föds till och med företag som multinationella företag.
– Ett exempel är Spotify som redan har huvudkontor i Luxemburg, finns i 20 länder och inte passar in någonstans. Nationalstaterna har härjat under en tid. Nu har de fått konkurrens av multisar som sitter på makt och pengar och skapar rejäl oreda politiskt, trycker ni på för mycket i Torslanda flyttar vi väl till Belgien. Det finns i dag multinationella bolag som är större än nationalstater.

Nu är det städerna som tar upp kampen om herraväldet, anser Kjell A Nordström.
– Nu verkar städerna göra tricket och ställer sig i mitten. Sedan vet ingen i detalj hur det kommer att förändra allt. En sak är klar, det kommer att spela en avgörande roll.

Boken har 14 kapitel som vardera beskriver urbaniseringen. I slutet av varje kapitel finns en kort sammanfattning. Kapitlen handla om saker som hur livet ter sig i städerna, problemen som uppstår och hur städerna har blivit till.

Liksom de multinationella bolagen är även städerna något av främmande fåglar.
– Vi har inte samlat data kring städer utan tvärtom bekämpat dem, ’Stockholm får inte bli för stort’.

Men städerna kommer att påverka mänskligheten på en ”grundläggande nivå”, anser Kjell A Nordström.
– En stad är en plats där man är väldigt nära varandra. Närhetsprincipen påverkar oss. Om man intresserar sig för marknadsföring och det som kallar kapitalism, får man i boken en känsla för hur kapitalismen kröks kring städerna. Städerna ändrar ramvillkoren för hur vi gör affärer och bygger varumärken.

Socialdemokraterna säger i sin valretorik att ”något håller på att gå sönder i Sverige”. Är det urbaniseringen det handlar om egentligen?
– Det kan jag med stor sannolikhet svara ja på. Städerna är kraftcentra som sänder både det ena och det andra. Multisarna skapar enorma världen och är helt instrumentella för Sverige. Men man ska också vara klar över att de inte är lättköpta typer. De har börjat slita i nationalstaternas maktmonopol. Urbaniseringen underminerar ytterligare nationalstaternas maktmonopol.

Så det är inte Moderaternas fel att Sverige går sönder?
– Det vore att tillskriva Moderaterna en allt för stor betydelse. Det går inte att överhuvudtaget koppla det politiskt. Ryssarna, kineserna, skottarna, amerikanarna, alla bär sig åt på samma sätt.

Kjell A Nordström debuterade som författare med boken Funky Business som han skrev med Jonas Ridderstråle till 1999 som tog fasta på hur internet skulle förändra all.

Är det något du skulle ha skrivit annorlunda i boken med tanke på vad du vet i dag?
– Ja. Det har jag tänkt på mänga gånger. Internet var då ett utkast, vi hade en skiss till det som skulle bli. Det fanns ingen mobilitet. Mobilerna var som tegelstenar. Vi funderade vilka konsekvenser teknologiförändringarna skulle få för hur man bygger företagen, men vi vågade inte ta ut svängarna. Vi var rädda att vi skulle bli betraktade som dårar från Handelshögskolan, en med rakat huvud, den andra med nästan rakat huvud. Vi skulle verka fullkomligt väcka. Så vi vågade inte ta i. Men om vi gjort det, hade boken stått sig ännu bättre.

Är det något som opinionsbildare och marknadsförare redan nu behöver känna till om framtiden?
– Politik och ekonomi byter analysenhet. Från länder och regioner till städer och urbana områden. Vi kommer helt enkelt att börja samla data på en annan nivå. Vår datainsamling idag handlar sällan om städer. Vi är ju inte organiserade för det, kommuner, regioner, landsting, EU, Sverige.

grundtes
De traditionella kunskaperna räcker inte längre. Universiteten lär bara ut hygienkunskap. Kunskap som går att föra vidare i text eller ord har blivit en stapelvara.  All kunskap som kan infångas och artikuleras kan digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan kopieras. Värdet kommer därför att sjunka. Det som inte kan digitaliseras och därmed kopieras kommer att ha ett högt värde och vara eftertraktat. För att nå framgång i dag krävs något mer: Vild kunskap.

Multinationella företag blir multiurbana företag. Städerna utvecklas till mingel där alla är inbjudna, men där konkurrensen om sekunder i centrum är knivskarp. På dessa mingel möts talang, kapital och idéer. Det nya och unika vinner. Konkurrensen är stenhård, koderna osynliga och väldigt få får samtidigt plats i dess absoluta mittpunkt, samtidigt är alla välkomna.

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*