Jesper Strömbäcks valspecial

Jesper Strömbäcks valspecial

Slutspurt inför valet och vi har pratat med Per och vår kollega Jesper Strömbäck som svarat på frågor under veckan med utgångspunkt i årets valrörelse. Idag publicerar vi intervjuerna i sin helhet.

jesper

Supervalår – vad tycker du har kännetecknat supervalåret? Vad är utmärkande för det här valåret till skillnad från tidigare val?

Det mest utmärkande är att två val innebär ökad kampanjintensitet, ökad mediabevakning och – troligen – ett ökat politiskt intresse. Det innebär också ökad osäkerhet om hur valen påverkar varandra. När människor röstade i eu-valet, hur påverkades de av det kommande riksdagsvalet, och hur påverkas människors tänkande och röstande och mediernas bevakning av hur det gick i eu-valet?

Vad är ditt viktigaste tips till partierna i valspurten?

Det viktigaste nu är att ge en stark känsla av framtidstro, framtidshopp och idéer för framtiden. Människor vill rösta på ett parti som man känner skapar en känsla av att framtiden är ljus. Det ställer krav på hur man kommunicerar, den politiska retoriken, men man måste också ha konkreta förslag som skapar trovärdighet när man hävdar att man har idéer för framtiden.

Vad kännetecknar desperata utspel i politiken?

Desperata utspel karaktäriseras av att det inte passar in i den kampanj man drivit innan, eller den berättelse man försökt etablera i valrörelsen. En framgångsrik valrörelse bygger alltid på att man har en berättelse som knyter ihop budskapen, ett desperat utspel passar inte in i det man gjort förr. Desperata utspel kännetecknas också av att vara mer radikala än det partiet normalt sätt brukar stå för, i någon riktning, och ofta av ett högre tonläge.

Hur behåller partierna sin särart ?

Det är en avvägning som alla partier gör. Inget kommer någonsin få egen majoritet, och för att kunna genomföra sin politik och samarbeta måste man tona ner konflikten med andra partier. Man får dock inte gå så långt att man inte ger något skäl för att rösta på det egna partiet. Partierna letar hela tiden efter balans mellan det individuella partiet och det kollektiv man definierar sig till. Det är knepigt inte minst för de mindre partierna, eftersom en strategi för att nå ökad synlighet är att betona det som befinner sig i konflikt med de andra, ofta större, partierna.

Hos de små partier som kämpar för att få synlighet finns därför alltid en lockelse att betona det som skapar konflikter.

En central strategi för att betona sin särart är  samtidigt att välja ut ett begränsat antal frågor som man driver kontinuerligt så att man får sakägarskap, som till exempel Folkpartiet gjort i skolfrågan.

Vem har haft den tydligaste kampanjen inför valet?

Jag tycker nog att valrörelsen i stort kännetecknas av otydlighet när det gäller kampanjerna. Den tydligaste är nog Vänsterns ”Stoppa vinster i välfärden”. En tydlig fråga de återkommer till hela tiden. För att ha tydlighet måste man visa på vad man vill, men man måste också vara tydlig med vad man är emot. Socialdemokraterna är tydliga med vad de är emot, men inte lika tydliga med vad de är för. Samma gäller för Alliansen. Överlag har det här varit ett val som präglas mer av kritik mot olika motståndare än tydlighet om vad man vill göra om man vinner makten.

Tack vare FI har feminismen satts på kartan i valrörelsen, hur tycker du att deras kommunikations- och opinionsarbete har fungerat?

Inte särskilt bra, FI är ett typiskt randparti, ett nischparti på samma sätt som Piratpartiet och Junilistan var. Den typen av partier är i väldigt hög utsträckning beroende av tur och omständigheter. Junilistan var väldigt framgångsrika för att de var på rätt plats vid rätt tillfälle, på samma sätt som Piratpartiet och så är det även med FI. Deras framgångar i Europavalet berodde på omständigheter och tur snarare än skicklighet. Det är värt att komma ihåg samma talesperson – Gudrun Schyman – och parti har inte lyckats särskilt väl tidigare, men nu stod stjärnorna rätt. Historiskt är det också tydligt hur svårt den här typen av partier har haft att behålla de framgångar de nått, lätt fånget lätt förgånget brukar man säga och det kännetecknar dessa partier. Framgångarna är inte resultat av ett strukturerat arbete, de saknar långsiktighet och jag skulle säga att det handlar om mer tur än skicklighet.

Vems berättelse om Sverige vinner?

På en övergripande nivå finns en strid om huruvida Sverige är öppet och tolerant land eller ett mer etniskt homogent och slutet land. Där tycker jag det blivit väldigt tydligt att den berättelse som är starkast är berättelsen om det öppna och toleranta Sverige. Delvis har den vinsten vunnits därför att motkraften blivit starkare och en ökad politisering har förtydligat berättelserna.

Varje sig alliansen eller oppositionen har erbjudit någon riktigt tydlig berättelse kring Sverige. Det finns en frånvaro av de stora berättelserna. Det tror jag ör olyckligt, det minskar människors entusiasm. Ju mer fragmenterad tillvaron känns desto större är behovet av berättelser som skapar mening i och sammanhang i politiken.

Vad skulle kunna göras för att få politiskt system, partier och väljare, att se möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i ökad integration i EU?

I grund och botten bara en långsiktig och konsekvent opinionsbildning. Oftast tycker jag att partierna – och olika intresseorganisationer – begår fundamentalt fel i att deras opinionsbildning är för kortsiktig. För att nå långsiktig framgång och påverka opinionen på ett varaktigt sätt måste man bedriva en långsiktig opinionsbildning med en större berättelse och med konkreta förslag som ger trovärdighet och bygger upp den berättelsen. Människor vill se hur förslagen hänger ihop. När det gäller alla frågor som ekonomin, globaliseringen, integration. Frågorna måste präglas av en systematisk opinionsbildning. Idag är det först när en fråga blir het som man sätter i gång arbetet, men då finns en större sannolikhet eller risk att politiken påverkas av enskildheter. Ett val avgörs på valdagen, men opinionsbildningen måste pågå varje dag. Ju större frågorna är desto viktigare är det att vara långsiktig och uthållig.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*