Föreläsningar av Jesper Strömbäck

Presentation

Jesper Strömbäck är professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet. Han har publicerat över 20 böcker och mer än 100 vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Hans forskning handlar bland annat om de förändrade medielandskapen, strategisk kommunikation, den politiska nyhetsjournalistiken, politikens medialisering och opinionsbildningens mekanismer. Under 2012-2013 arbetade han på Statsrådsberedningen som huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission, och skrev bland annat dess slutrapport Svenska framtidsutmaningar. Här hittar du mer information.

 

Föreläsningar

Se framåt för att slippa se upp!

Om man inte ser bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp. Detta citat av Tage Danielsson visar hur viktigt det är för Sverige som land och för svenska företag och organisationer att analysera vilka utmaningar som väntar på både kort och lång sikt. I den här föreläsningen tecknar Jesper Strömbäck en bild av vilka utmaningar Sverige står inför med sikte på 2020 och 2050 när det gäller bland annat demografiska förändringar, hållbar utveckling, migration och integration, demokrati och social sammanhållning. Föreläsningen bygger bland annat på Framtidskommissionens arbete och dess analyser.

Medielandskapets förändringar ­– demokratins klimatfråga?

Medieutvecklingen har bidragit till att det finns fler medier och ett större medieutbud än någonsin. Aldrig har det varit lika enkelt att hitta kvalificerad information som nu. Samtidigt har det aldrig varit lika enkelt att undvika allt vad nyhetsmedier heter eller att söka sig till information som bekräftar ens egna åsikter och verklighetsuppfattningar.  Fler lever i sina egna bubblor. Det är inte bara mängden information som har ökat, utan också mängden desinformation. Samtidigt har journalistiken i de traditionella nyhetsmedierna försvagats. I den här föreläsningen beskriver Jesper Strömbäck medielandskapets förändringar och riskerna de innebär för bland annat ökade kunskapsklyftor, ökad polarisering och ökade skillnader i verklighetsuppfattningar.

Kampen om opinionen

Modern politik och opinionsbildning är inte bara medierad. Den är också medialiserad och genomsyrad av medierna och deras logik. För att kunna analysera och bilda opinion är det därför centralt att förstå den politiska kommunikationen och medialiseringen av politik och samhälle. Det gäller inte bara politiska aktörer, utan i allt högre grad också företag och myndigheter för vilka förtroende och legitimitet är lika viktigt som för politiska aktörer. I den här föreläsningen berättar Jesper Strömbäck utifrån aktuell forskning om vad som utmärker kampen om opinionen och medialiseringen av politik och samhälle. I en särskild variant riktas fokus särskilt mot vad företag och myndigheter kan lära av den politiska kommunikationen.