Erbjudande

Vi erbjuder rådgivning inom kommunikation och förändring, och arbetar i olika format. Antingen som strategiska rådgivare inom allt från analys till implementering, eller i workshopformat där vi kan fungera som uppstartsinspiration eller som ett sätt att ta en påbörjad process till nästa steg.

 

Workshops

Safari

Följ med på förändringssafari. Under denna workshop guidar vi er till att våga utmana er världsbild, att våga lära av och lära nytt och att se misstag som värdefulla erfarenheter – vi ger er verktyg för att påbörja en lyckad förändringsresa.

 

Second opinion
Vi gör en genomlysning av ert företags kommunikation i sin helhet eller av en begränsad del. Vi presenterar vår sammanställning och bild av hur det ser ut i dag, samt vårt förslag på hur man kan utveckla och förändra kommunikationen. På detta följer en workshop där vi gemensamt kommer fram till konkreta lösningar kring vad som kan förändras och förbättras.

 

Rådgivning

Kommunikation och förändringsprocesser

Vi erbjuder rådgivning i kommunikations- och varumärkesarbetet med samtliga intressenter. Vi är övertygade om värdet för företag och organisationer att tänka bredare än sitt erbjudande och definiera sitt ansvar i samhället. Vi hjälper till med analyser av vilken roll verksamheten har och kan spela, identifierar åtgärder och hjälper till med implementering och kommunikation.

Vi fungerar även som strategiska rådgivare inom allt från analys till implementering för företag som befinner sig i förändring eller som själva driver förändringsprocesser. Vi fungerar som ett stöd i beslutsfattandet vid förändringsinitiativ, i ledarskapsfrågor och i kommunikationsfrågor.

 

Coachning

Vi erbjuder möjlighet till coachning för ledningspersoner i frågor som handlar om kommunikation och förändring. Det kan röra sig om koncernchefen eller andra nyckelpersoner som behöver stöd.

Vi erbjuder även retorikstöd inför tal och framträdanden där vi tillsammans lägger upp en plan för innehåll, struktur och träning.

För förfrågan, kontakta per@schlingmann.se