Dagens Industri – Per kommenterar politikers ökande användande av sociala medier

Dagens Industri – Per kommenterar politikers ökande användande av sociala medier

krönika di

I dagens upplaga av DI kommenterar bland annat Per toppolitikers ökande användande av sociala kanaler. Nedan utvecklar Per sin syn på användande och de möjligheter sociala medier ger våra partier:

”Ökad aktivitet på sociala medier är positivt. Det bidrar till ökad tillgänglighet och öppenhet och är ett sätt att möta väljarna där de finns. För varje parti och politisk företrädare är det en självklarhet att fundera på hur man kan möta väljarna i dessa kanaler. Sedan måste alla hitta det sätt som fungerar för dem själva. Jag har därför inga sypunkter på huruvida enskilda politiker bör använda sig av dessa kanaler eller inte. Att vara aktiv på riktigt kräver tid och engagemang.
En viktig dimension tycker jag är att det är enskilda politiska företrädare som i grunden är det intressanta. Carl Bildt är ett tydligt exempel på detta. Det är människor snarare än partier man vill följa. Samtidigt finns det stora möjligheter också för partier att nå människor. Dels sina egna sympatisörer som kan bli mer aktiva och använda sina nätverk, dels som ett sätt att styra valkampanjen.
En annan faktor som inte ska underskattas är hur viktiga sociala medier har blivit i bildsättningen och gestaltningen av partier och enskilda företrädare. Aktiviteten på ex Twitter ger väljare och även medier en omedelbar bild av hur intressant något är och hur det tolkas vilket sedan präglar människors uppfattningar och mediers rapportering. Av detta skäl har sociala medier att kommit att bli mycket viktiga.”

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*